How are small businesses using social media_v2

Een infographic over het gebruik van social media in het MKB

Marketeers kennen de kracht van infographics op social media dus het is logisch dat marketeers van social marketingtools infographics gebruiken om hun onderzoeken te promoten. Zo ook de marketeers van emailmarketingtool VerticalResponse.

Infographic voor MKB marketeers

Belangrijk voor elke infographic is het in de gaten houden van je doel en doelgroep. In dit geval betreft het mkb ondernemers en hun marketeers. Die moeten immers met VerticalResponse in aanraking komen.

De infographic gebruikt een vraag om de lezers te interesseren. Een goede start die daarna direct teniet wordt gedaan met een hoop tekst en uitleg over de achtergrond van de infographic. Zou dat niet in één oogopslag duidelijk moeten zijn?

Persona’s in je infographic

Een plaatje van een vriendelijke blonde dame introduceert het onderwerp. Het is duidelijk dat er gekozen is voor het werken met persona’s. Deze figuren geven de kernboodschap bij elk element weer.

Structuur van de infographic

De visuele structuur is redelijk simpel en straight forward. Elk element kent:

  1. een vraag
  2. een graphic
  3. een antwoord uitgesproken door een persona.
Wat mist deze infographic?

Deze infographic mist een verhaal. De volgorde van de elementen had net zo goed andersom kunnen zijn, dat had nu niets uitgemaakt. Deze infographic bestaat weliswaar uit random interessante onderwerpen uit een onderzoek naar het gebruik van social media tools door het MKB, de graphic was beter geweest als er een bepaalde flow was geweest.

Een ander inhoudelijk elementen is het gemis aan relevantie. Voor een MKB ondernemer is het best interessant om te weten wat anderen doen en dat alleen zal al leiden tot ander gedrag wanneer de betreffende ondernemer achterloopt op zijn peers. (‘Pinterest?? Wat is dat? Moet ik blijkbaar ook wat mee doen.’). Was de conclusie steeds verpakt geweest in een tip dan was de infographic nog relevanter geweest voor haar doelgroep.

Infographic MKB social media