Infographics

Het beste medium om een proces, product of propositie duidelijk te maken!

Infographics

Een Infographic (“information graphic“) is een visuele vertaling van data of tekst. Door middel van grafieken, diagrammen en/of strip-achtige illustraties wordt uw boodschap in één oogopslag helder. Zo is het mogelijk om ingewikkelde processen, langdradige verslagen of uitgebreide rapportages op een interessante, toegankelijke en mooie manier weer te geven middels een Infographic. De opbouw bestaat uit meerdere secties, welke los te verspreiden zijn als Microcontent. Indien gewenst kan deze Microcontent geanimeerd worden.

De Infograaf combineert de kunde van visual storytelling met de wetenschap achter de overtuigpsychologie om een professionele Infographic te creëren. Onze Infographics zijn altijd geschikt voor web en e-mail. Als u de Infographic graag wil printen dan houden wij hier natuurlijk rekening mee bij het ontwerp!

Bekijk onze voorbeelden!

Wuvio Chemicals wil haar product niet alleen op basis van milieu en veiligheidseisen verkopen. Zij wil de onderliggende businesscase invoelbaar maken voor haar (eind)klanten.. Lees meer.

Ecofys wilde tastbaar maken wat de impact was van een internationale pilot die zij hebben uitgevoerd. In deze infographic is de data van het onderzoek in perspectief geplaatst.. Lees meer.